• AJÁNLATKÉRÉS

  Kérje személyre szabható árajánlatunkat, küldje el kérdéseit, észrevételeit és üzeneteit! Kollégáink készséggel segítenek Önnek!

  A *-gal megjelölt sorok kitöltése kötelező!

  huszonkilenc
  Az ajánlatkérés, üzenet elküldése nem minősül megrendelésnek!

  Az ajánlatkérés elküldésével (a „Küldés” gomb megnyomásával) egyidejűleg kijelenti, hogy a www.destsa.hu weboldalon található ajánlatkérés regisztrációs kérdőív kitöltésével és az ajánlatkérés szolgáltatás bejelölésével önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott e-mail címre a D és Tsa. Bt. ajánlat készítési szolgáltatást nyújtson.

  Az ajánlatkérés elküldésével (a „Küldés” gomb megnyomásával) egyidejűleg hozzájárul, hogy a D és Tsa. Bt. az Ön személyes adatait ajánlat készítési szolgáltatás nyújtása céljából az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje.

  Az ajánlatkérés elküldésével (a „Küldés” gomb megnyomásával) egyidejűleg kijelenti, hogy a www.destsa.hu weboldalon a www.destsa.hu/adatvedelmi-tajekoztato közvetlen linken található Adatvédelmi Tájékoztatót elolvasta, megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

  Az ajánlatkérés elküldésével (a „Küldés” gomb megnyomásával) egyidejűleg kijelenti, hogy személyes adatai a valóságnak megfelelnek, azokat önként és megfelelő tájékoztatás után adta meg. Továbbá az előző nyilatkozatai visszavonásig érvényes, hozzájárulását az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően bármikor ingyenesen visszavonhatja.

  *- kötelező kitölteni

Katalógus

Alapvető ESD védelmi eljárások és anyagok

Alapvető ESD védelmi eljárások és anyagok

Előzőleg bemutattuk az ESD védelem hat alapelvét és az ESD program fejlesztés és kivitelezés hat kulcstényezőjét. Jelen fejezetben áttekintjük az ESD védelem alapvető eljárásait és anyagait, amelyek az ESD védelmi programjának részei lesznek. Először felelevenítjük az alapelveket.

Az ESD védelem alapvető elvei

Azt javasoltuk, hogy hat alapvető elvre koncentráljon a hatékony ESD védelmi program fejlesztése és kivitelezése során:

 1. Az ESD védelem megtervezéseúgy, hogy a tervezett termékek és a gyártósorok az ESD hatásoktól a lehető legésszerűbb módon védettek legyenek.
 2. Az adott környezetben szükséges ESD védelem szintjének meghatározása.
 3. Az elektrosztatikus kisülésektől védett területek (EPA) azonosítása és meghatározása, azoknak a helyeknek, ahol az ESD érzékeny alkatrészeket (ESDS) kezelni fogják.
 4. Az elektrosztatikus töltődés csökkentésea sztatikus töltődési folyamatok mérséklésével és kiiktatásával, a folyamatok és anyagok azonos elektrosztatikus potenciálon való tartásával, és megfelelő földelési utak biztosításával - a töltés képződés és felhalmozódás visszafogásának céljából.
 5. Levezetés és semlegesítésföldeléssel, ionizálással valamint vezetőképes és elektrosztatikusan levezetőképes anyagok használatával.
 6. A termékek védelme az ESD-vel szemben, megfelelő földeléssel vagy elvezetéssel, ESD védett csomagolóanyagokkal és anyagkezelő termékekkel.

Létesítményi szinten az ESD védelemre vonatkozó törekvéseink az utolsó öt alapelvre koncentrálnak. A folytatásban azokra a főbb anyagokra és folyamatokra szeretnénk fókuszálni, amelyek az elektrosztatikus töltődést csökkentik, a töltéseket a földbe vezetik és semlegesítik őket, az érzékeny termékek ESD-vel szembeni védelme érdekében.

A problémás területek és a védelmi szint azonosítása

Az egyik első kérdés, amire választ kell adjunk a következő: „Mennyire ESD érzékenyek azok az alkatrészek és szerelvények, amiket gyártunk vagy kezelünk?” Ez az információ útmutatást ad azoknak a különböző folyamatoknak és anyagoknak a meghatározásában, amelyek az ESD irányítás alatt tartásához szükségesek az Önök környezetében. Hogyan állapítja meg az alkatrészek és szerelvények érzékenységét vagy honnan kaphat információt azok ESD osztályozásáról vagy érzékenységéről?

Az első forrás maga az alkatrész gyártója vagy a beszállítója lehet, vagy a termék adatlapja. Mind az Emberi Test Modell (HBM), mind a Feltöltött Eszköz Modell (CDM) szerinti értékekhez fontos hozzájutnia. Lehet, hogy arra a következtetésre jut, hogy az adott eszköz ESD érzékenységét le kell tesztelnie. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy az eszközök besorolásához használt feszültségértékek és a gyártásban mért elektrosztatikus feszültségek közötti korreláció gyenge.

A második kérdés, amire választ kell találnia: „Létesítményünk melyik részeinek van szüksége ESD védelemre?” Ez alapján meghatározhatja az elektrosztatikus kisülésektől védett területeket (EPA területek) Önöknél, ahol érzékeny alkatrészeket kezelnek és ahol az ESD védelem alapelveit alkalmaznia kell. Gyakran azt fogja tapasztalni, hogy több olyan védelmet igényelő terület van, mint amire eredetileg gondolt, jellemzően bárhol, ahol ESDS eszközöket kezelnek. Azokat a tipikus területeket, ahol ESD védelemre van szükség, az 1. táblázat tartalmazza.

 1. táblázat
Létesítmények tipikusan ESD védelmet igénylő területei
Áruátvétel
Ellenőrzés
Tárolók és raktárak
Gyártósor Tesztelés és ellenőrzés
Kutatás és fejlesztés
Csomagolás
Helyszíni javítás
Irodák és laboratóriumok
Tisztaterek 

Földelés

A földelés különösen fontos a hatékony ESD védelem érdekében. Pontosan meg kell határozni és rendszeresen ellenőrizni.

A berendezések földelővezetéke lehetővé teszi az ESD védett anyagok és dolgozók azonos elektromos potenciálon való tartását. Az adott környezetben minden elektrosztatikusan vezetőképes és elektrosztatikusan levezetőképes anyagot, beleértve a dolgozókat, egy ismert földhöz kell kötni vagy elektromos összeköttetést kell létrehozni közöttük, vagy az összes eszköz és dolgozó között egyenpotenciális egyensúlyt szükséges kialakítani. Az ESD védelmet meg lehet valósítani adott töltésen vagy potenciálon földdel szembeni „nulla” feszültségérték felett, ameddig a rendszerben található eszközök azonos potenciálon vannak. Fontos megjegyezni, hogy a szigetelő anyagok meghatározásuk szerint nem vezetőképesek, földeléssel nem veszítik el elektrosztatikus töltésüket.

Az ESD szövetség ANSI/ESD S6.1-Földelés szabványa két lépéses eljárást javasol az EPA terület ESD védelmet igénylő eszközeinek földelésére. Az első lépés a munkaállomás összes részegységének és a dolgozóknak (munkafelületek, berendezés, stb.) a leföldelése azonos elektromos földelési ponthoz, amit „közös földelési pont”-nak hívunk. Ennek a közös földelési pontnak a meghatározása: „olyan rendszer vagy módszer, aminek segítségével kettő vagy több vezetőképes, földelt anyagot azonos elektromos potenciálra csatlakoztatunk”.

Az ESD közös földelési pontot szabályszerűen kell meghatározni. Az ESD szövetség ANSI/ESD S8.1 – Szimbólumok szabványa az 1. ábrán szereplő szimbólum használatát javasolja a közös földelési pont azonosítására.

A második lépés az, hogy a közös földelési pontot a berendezés földelési aljzatához (AC földelés) vagy a harmadik vezetékéhez (jellemzően zöld) csatlakoztatjuk elektromos földelési kapcsolattal. Ez a preferált földelési kapcsolódás, mivel a munkaállomáson az összes elektromos berendezés már csatlakoztatva van ehhez a földeléshez. Az, hogyha az ESD anyagokat vagy berendezéseket a berendezés földeléséhez csatlakoztatjuk, a munkaállomás minden részegységét azonos elektromos potenciálra hozza.

Hogyha egy ESDS eszköz javításához olyan forrasztópákát használunk, amit csatlakoztattak az elektromos földeléshez és az ESDS eszköz alatt levő felület másik, kiegészítő földeléshez volt kötve, akkor az elektromos potenciál tekintetében eltérés merülhet fel a páka  és az ESDS eszköz között. Ez a különbség károsodást okozhat az eszköz számára. Minden olyan további földet (vízcső, építési keret, földelési pózna), ami létezik és használatban van a munkaállomáson, hozzá kell csatlakoztatni a berendezés földelési vezetékéhez, a két földelés között potenciálkülönbségek minimalizálása végett.

Az ESD földelésről szóló további információk találhatóak az ESD szövetség ANSI/ESD S6.1, Földelés szabványában és az ESD kézikönyv „ESD TR20.20”-ban, valamint a CLC/TR 61340-5-2 felhasználói útmutatóban.

A töltések kezelése dolgozókon és mozgó berendezéseken

A sztatikus elektromosság egyik fő létrehozói az emberek lehetnek. Olyan egyszerű tevékenységek, mint a sétálás vagy azok a mozgások, amik szükségesek egy áramköri lap szereléséhez, sokezer volt elektromos töltést hozhatnak létre az emberi testen. Hogyha nincs megfelelően kezelve, a sztatikus töltés könnyen kisülhet egy ESD érzékeny eszközre – ez egy tipikus Emberi Test Modell kisülés. Az adott személy töltést adhat át egy áramköri lapnak, vagy más tárgynak is, ezzel sérülékennyé téve azt a Feltöltött Eszköz Modell típusú eseményekre a későbbiekben.

Még a magasan automatizált gyártósorokon és tesztfolyamatokban is kezelnek emberek ESDS eszközöket – a raktárban, javításban, laborban, szállítás során. Emiatt az ESD védelmi programok jelentős hangsúlyt helyeznek a dolgozók által generált elektrosztatikus töltés irányítás alatt tartására. Ehhez hasonlóan mobil berendezés (például szállító kocsi) vagy más kerekes eszköz mozgatása a létesítményen keresztül szintén további sztatikus töltéseket hozhat létre, amik átkerülhetnek a berendezésen szállított eszközökre.

Csuklópántok

Általában a dolgozók földelésének elsődleges megoldását a csuklópántok jelentik. Hogyha szabályszerűen használják és csatlakoztatják a földeléshez, akkor a csuklópánt a földelési potenciálhoz közel tartja a használóját. Mivel a munkaterületen található személy és a többi földelt tárgy azonos potenciálon van, nem történhet közöttük veszélyes kisülés. Továbbá az elektrosztatikus töltések a dolgozóról a földelésbe távoznak és nem halmozódnak fel. Hogyha a személyzet széken ül, akkor csuklópánttal le kell földelni őket.

A csuklópántok két fő részegységből állnak, maga a csuklópánt a dolgozó csuklója körül található, a földelővezeték pedig a csuklópántot a közös földelési ponthoz csatlakoztatja. A legtöbb csuklópántban a földelési vezeték csuklópánthoz kapcsolódó részébe beépítenek a töltésáramlást korlátozó ellenállást. Ez általában 1 megaohm-os, legalább ¼ watt-os, 250 volt üzemi feszültség esetén.

A csuklópántok több módon is elromolhatnak, ezért rendszeresen tesztelni kell őket. Ajánlott naponta megtenni az ellenőrzést speciális tesztállomásokkal vagy a munkaasztalnál folyamatosan monitorozva.

Padlók, padlószőnyegek, padlóburkolatok

A dolgozók földelésének második módszere a padló-lábbeli rendszer, amelynek során az ESD padló ESD védett lábbelivel vagy lábra illeszthető földelőpánttal lép kapcsolatba. Az elektrosztatikusan vezetőképes és levezetőképes padlók és lábbelik ilyen kombinációja az elektrosztatikus töltés számára biztos áramlási útvonalat biztosít a földbe, ezáltal csökkentve a dolgozókon felmerülő töltődés felhalmozódást is. A töltéslevezetésen túl egyes padlóanyagok (és padlóburkolatok) triboelektromos töltődést is csökkentik. A padló-lábbeli rendszer alkalmazása különösen célravezető azokon a területeken, ahol a fokozott dolgozói mobilitás szükségszerű. Ezen túl, a padlóanyagok minimalizálhatják a töltések felhalmozódását a székeken, mobil berendezéseken (mint például a szállítókocsik), targoncákon és más tárgyakon, amelyek keresztül haladnak a padlón. Ugyanakkor ezek az eszközök elektrosztatikusan vezetőképes vagy levezetőképes kerekekkel vagy lábakkal kell rendelkezzenek, hogy létrejöjjön az elektromos összeköttetés a padlóval, és hogy így az alkatrészek is kapcsolódjanak ehhez. Amikor személyes földelési rendszerként kezeljük őket, az adott személy, a lábbeli, és a padló földig mért ellenállása összességében a csuklópántok esetében meghatározottal megegyező értékű kell legyen (35 megaohm alatti) és az emberi test töltődése lépésfeszültség mérésnél (ANSI/ESD STM97.2) 100 volt alatt kell legyen.

Cipők, földelőpántok, görgők

Az ESD védett cipők, földelőpántok, görgők és kerekek, ESD padlóval párosítva megfelelő elektromos összeköttetést biztosítanak az adott személy vagy tárgy és a padló között. A szigetelő lábbelik, görgők és kerekek az elektrosztatikus töltések áramlását megakadályozzák a testről vagy a mobil berendezésből a padlóba és a földelésbe, ezért kerülendők.

Ruházat

Egyes ESD védett területeken a ruházat kiemelt jelentőségű, különösen a tisztaterekben és nagyon száraz környezetekben. A ruházati anyagok, különösen a szintetikus szövetből készültek, elektrosztatikus töltéseket generálhatnak, amik kisülhetnek ESDS eszközre, vagy olyan elektrosztatikus mezőket hozhatnak létre, amik töltéseket okozhatnak. Mivel a ruházat általában elektromosan szigetelő vagy el van választva a testtől, ezért a ruházati szöveteken levő töltések nem feltétlen áramlanak a bőrön át a földbe. Az ANSI/ESD 20.20 szabvány és az ANSI/ESD STM2.1 ruházati szabvány szerint három kategóriába lehet sorolni az ESD ruhákat:

 • ESD kategória 1 ruha - Levezetőképes védőruha; ESD védett ruha, földeléshez való csatlakozás nélkül. Ugyanakkor földelés nélkül a töltés felhalmozódhat a ruházat elektrosztatikusan vezetőképes vagy levezetőképes részein, amik ilyen esetben töltések tárolói, forrásai lehetnek
 • ESD kategória 2 ruha - Földelhető levezetőképes védőruha; leföldelhető ESD védett ruházat, ami leföldelve magasabb szintű védelmet nyújt az alatta viselt ruhák által okozott elektromos mezők hatásától.
 • ESD kategória 3 ruha - Földelhető levezetőképes védőruha rendszer; olyan leföldelhető ESD védett ruházati rendszer, amely a személy bőrét is csatlakoztatja egy meghatározott földelési úthoz. A teljes rendszer ellenállásának értéke 35 megaohm alatt kell legyen, beleértve a személyt, ruhát és a földelőkábelt.

Munkaállomások és munkafelületek

Egy ESD védett munkaállomás egy adott személy olyan munkaterülete, amelyet úgy építettek ki és szereltek fel, hogy a használt anyagok és berendezések korlátozzák az ESD érzékeny eszközök károsodását. Lehet egy önálló állomás egy tárolóhelységben, raktárban, vagy gyártási területen, vagy terepen, mint például kereskedelmi repülőgépen egy számítógépes tárolóegység. Ellenőrzött területen is lehet munkaállomás, mint például tisztatérben. A legtöbb munkaállomáson elektrosztatikusan levezetőképes munkafelület, a dolgozók földelése (általában csuklópánt), közös földelési pont  és megfelelő feliratok és címkék jelentik az ESD védelem kulcs elemeit. Egy tipikus munkaállomás látható az 1. ábrán.
 
A munkaállomás lehetőséget biztosít az összes munkafelület, alkatrész, kezelési berendezés és földelési eszköz közös földelési pontra való csatlakoztatására. Ezen felül lehet gondoskodni további személyi földelési eszközök, berendezések és tartozékok csatlakozásáról, mint például az állandó és folyamatos monitorok vagy ionizátorok.

 
Tipikus ESD munkaállomás
1.
       ábra: Tipikus ESD munkaállomás

 

Az 1 megaohm és 1 gigaohm közötti ellenállással bíró ESD védett munkafelületek olyan felületet biztosítanak, ami a munkaállomáson levő többi ESD védett eszközzel azonos elektromos potenciálon van. Az összes, felülettel érintkező anyagon levő elektrosztatikus töltés ellenőrzött levezetéséhez is elektromos utat tesznek lehetővé. A munkafelület segíti a konkrét munkaterület azonosítását is, ahol az ESDS eszközöket kezelni ajánlott. A munkafelületet a közös földelési ponthoz csatlakoztatjuk.

 

Tovább

ESD termékek

ESD termékek teljes skálája megtalálhatóak a termékkínálatunkban, melyekből tökéletesen kialakítható az aktuális ESD szabvány szerinti EPA terület. Összefoglaló katalógusainkban megtalálhatja az Ön által keresett termékeket, melyeket lapozgatós formában megtekinthet vagy letölthet.

Forrasztástechnika

Számos vezető kézi forrasztástechnikai cég termékkínálata megtalálható cégünknél. Így könnyen megtalálhatja az Ön által használt típusokat vagy válogathat más gyártók termékeiből is. Összefoglaló katalógusainkban megtalálhatja az Ön által keresett termékeket, melyeket lapozgatós formában megtekinthet vagy letölthet.

 

Elektronikai kéziszerszámok

Cégünk különböző elektronikai kéziszerszám gyártó termékeit kínálja. Így könnyen megtalálhatja az Önnek szükséges szerszámokat, melyek megfelelnek az elvégzendő mukafeladat igényeinek. Összefoglaló katalógusainkban megtalálja az Ön által keresett termékeket, melyeket lapozgatós formában megtekinthet vagy letölthet.

 

ESD szolgáltatások

Cégünk gyakorlati szemléletű kihelyezett ESD oktatásokat végez az Ön telephelyén az Ön igényeinek megfelelően az aktuális EN és ANSI ESD szabványok szerint. Elvégezzük az EPA terület auditálását, felülvizsgálatát és javaslatot teszünk a javító intészkedésekre. ESD laboratóriumunk termék tanúsításokat és laborvizsgálatokat végez.

 

Partnereink